Irantzu Varela

Irantzu Varela, periodista basca i militant feminista i LFGTBIQ+ . Varela, a més de col·laborar en mitjans com Pikara Magazine o VICE, és coordinadora de Faktoria Lila i la creadora i presentadora del Tornillo, el microespai feminista de La Tuerka primer i de la frontera-Público TV després. De les resistències feministes i la desobediència de gènere va parlar Varela en la segundamesa del Primer Campus Desobedient Mal del Cap.