Ezaitz Cancel·la

El II Campus desobedient Mal del Cap 2023 va començar a les 19.00 hores amb la xerrada «Ciberperiodismo insubmís» a càrrec de Ezaitz Cancella, periodista que investiga les transformacions estructurals del capitalisme, les seves expressions culturals i la posició d’Europa en el món, i els articles del qual apareixen regularment en mitjans com El Salt o La Marea. En la seva xerrada Cancella va explicar quin ha estat la influència de les tecnologies digitals en el periodisme durant l’última dècada, especialment el rol d’empreses com Google i Facebook, i sobre com utilitzar les tecnologies de manera diferent a posar notícies falses en circulació per a recuperar la democràcia.