Eduardo Trías

Eduardo Trías, padrí de la vuitena edició del Festival Mal del Cap Narratives Mal Dites d’Eivissa. Trías compta amb prop de 35 anys d’experiència en el sector audiovisual. Ha estat en el germen de l’actualment important Cinema Andalús des de diferents càrrecs en l’Administració andalusa i en la Televisió d’Andalusia RTVA, arribant a dirigir la Fundació Audiovisual d’Andalusia. Va ser cofundador de l’Andalusia  Film Commission i ha dirigit per 2 anys l’Almeria  Western Film Festival. Ha estat per 8 anys director del Festival de Cinema Iberoamericà de Huelva, la qual cosa li ha permès estar molt en contacte amb aquesta cinematografia. Actualment dirigeix documentals, cinc fins ara, i assessora a *Spain Film *Commission. És membre de l’Acadèmia de Cinema i Televisió d’Espanya, Asecan i de l’Acadèmia de Cinema d’Andalusia. Durant la seva llarga trajectòria, Trías ha acumulat centenars d’interessants anècdotes que va compartir amb els assistents en una conferència en la llibreria Sa Cultural d’Eivissa sota el títol “Esdeveniments cinematogràfics en els temps del metaverso”