Així va ser el VIII Festival Mal del Cap d’Eivissa