Mikrat

Per a clausurar el ‘II Campus Desobedient’ de Mal del Cap al Malanga Cafè d’Eivissa es va celebrar un concert de l’artista resident a Mallorca, Mikrat, la identitat del qual s’amaga sota un passamuntanyes per a fugir de qualsevol notorietat, els impactants temes de la qual es caracteritzen per la seva notòria crítica social i el seu humor irreverent.